Cảm ơn anh/chị đã gửi ứng tuyển cho chúng tôi!

Cảm ơn anh/chị đã gửi ứng tuyển cho chúng tôi!

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại nội dung ứng tuyển của anh/chị và tiễn hành tuyển chọn.

Liên quan đến kết quả, dù đậu hay không,chậm nhất là trong vòng 3 ngày (trừ ngày nghỉ)chúng tôi cũng sẽ liên lạc với anh/chị. Xin vui lòng chờ thêm chút nữa

Trong trường hợp anh/chị đã gửi ứng tuyển quá 3 ngày mà không nhận được liên lạc từ phía chúng tôi thì phiền anh/chị hãy liên lạc theo địa chỉ dưới đây:。

TEL:052-263-4955
(Thời gian tiếp nhận: từ 10h sáng tới 17h chiều từ thứ 2 đến thứ 6.)